mgr inż. Stanisław Jaskólski
Mgr inż. Stanisław JASKÓLSKI ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1956 roku. Pierwszą pracę zawodowa podjął w Zakładzie Telewizji Instytutu Łączności w Warszawie.
W roku 1959 przechodzi do Instytutu Maszyn Matematycznych, gdzie bierze udział w rozbudowie pierwszego polskiego komputera XYZ, a następnie współuczestniczy w konstruowaniu komputerów ZAM-2, ZAM-21, ZAM-41.
Przez wiele lat Stanisław Jaskólski – znający bardzo dobrze język angielski - pracuje dodatkowo jako rzeczoznawca - ekspert branżowy d/s elektronicznych maszyn cyfrowych w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego Varimex i Metronex. W 1966 Stanisław Jaskólski przechodzi do pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym, początkowo jako zastępca dyrektora, utworzonego w centrali GUS w Warszawie Ośrodka Elektronicznego GUS, wyposażonego w komputery brytyjskiej firmy ICL, a następnie – w latach 1981-1985 – był naczelnym dyrektorem Zarządu Mechanizacji Opracowań Statystycznych GUS, któremu podlegała cała sieć ośrodków obliczeniowych statystyki państwowej w Polsce.
Podczas pracy w GUS odbył roczny staż w firmie ICL w Wielkiej Brytanii, przebywał również na 3-miesięcznym stypendium ONZ w Stanach Zjednoczonych, pod patronatem odpowiednika GUS - Biura Spisów USA, szkoląc się w zakresie zarządzania dużymi, nowoczesnymi rządowymi ośrodkami obliczeniowymi, a także uzyskując szereg bardzo ważnych dla pracy w GUS informacji odnośnie nowych technologii przetwarzania danych masowych.
Stanisław Jaskólski należy do najwybitniejszych organizatorów i twórców polskiej informatyki. Opierając się na systematycznie uzupełnianej wiedzy merytorycznej, talencie organizatora i negocjatora, praktycznym doświadczeniu zawodowym zdobytym w placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach handlu zagranicznego i w GUS oraz w czasie szkoleń w komputerowych firmach za granicą, współpracując z fabrykami polskiego przemysłu komputerowego, aktywnie działając w Polskim Towarzystwie Informatycznym, skutecznie wspierał:
1) racjonalizację zakupów systemów informatyki z zagranicy,
2) ideę budowy i produkcji komputerów w Polsce, a w szczególności komputerów ODRA serii 1300 w ELWRO na podstawie współpracy z brytyjską firmą ICL,
3) badania polskiego sprzętu komputerowego (osobiście brał udział w pracach komisji państwowej badającej komputery ODRA 1305 i ODRA 1325),
4) zastosowania polskiego sprzętu komputerowego w GUS (osobiście nadzorował próbną eksploatację i wdrożenie komputerów ODRA 1305 i minikomputerów MERA 9150 do użytkowania w GUS),
5) zakupy licencji sprzętu informatyki (np. drukarka wierszowa dla zakładów Błonie),
6) wdrażanie komputerów do jednostek statystyki państwowej (osobiście opracowywał lub bezpośrednio nadzorował szereg projektów organizacyjnych oraz wdrożeniowych).
Stanisław Jaskólski przechodzi na emeryturę w roku 1996, nadal jednak jest czynny zawodowo, m.in. jako konsultant AUSTRADE (pion handlowy Ambasady Australii w Polsce), amerykańskiej QUALCOMM Inc. oraz MARCONI. Obecnie (od roku 2000) współpracuje z firmą SELEX Communications, która przejęła działalność firmy MARCONI w zakresie radiokomunikacji cyfrowej.

Wróć do Przyjaciele Elwro...


Wróć na stronę główną