mgr Wojciech Mijalski


Mgr Wojciech MIJALSKI ukończył matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim w 1962 roku.
Pracę w Zakładach Elektronicznych Elwro we Wrocławiu rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów w Ośrodku Zastosowań Maszyn Cyfrowych (OZMC).
Przez cały okres pracy w Elwro Wojciech Mijalski wykonywał niezwykle istotne zadania, wymagające systematycznej nauki, aby gruntownie, praktycznie posiąść wiedzę i umiejętności w dziedzinie oprogramowania. Niezbędne to było przy uruchamianiu i wdrażaniu systemów komputerowych u użytkowników oraz szkoleniu ich specjalistów.
Dotyczyło to kolejno wszystkich komputerów opracowanych i wdrożonych do produkcji w ELWRO (UMC1, ODRA 1003, ODRA 1204, ODRA 1304, ODRA 1305, ODRA 1325, R-32, R-34, procesor telekomunikacyjny PTD i System sieciowy TELE – JS).
Wymagało to dogłębnej znajomości dokumentacji, częstych wyjazdów, poznawania nowych ludzi nie tylko w Polsce, ale we wszystkich tzw. krajach KDL, gdzie Elwro sprzedawało swoje komputery. Wszędzie tam Wojciech Mijalski był bardzo sprawnym i skutecznym ambasadorem komputerów produkowanych w ELWRO. Dobre relacje z kontrahentami ELWRO, profesjonalna organizacja pracy i zaangażowanie wielu ludzi Serwisu – to istotne warunki powodzenia. Szczególnie dobre relacje stworzono z Czechosłowacką firmą „Kancelarske Stroje”.
Wojciech Mijalski znaczną część swojej pracy w Serwisie Elwro poświęcał szkoleniu użytkowników maszyn elwrowskich, bo w tym czasie na uczelniach nie było kierunku ani przedmiotu o nazwie „informatyka”. Dziś taki przedmiot obowiązuje już od szkoły podstawowej i cieszy się Wojciech Mijalski, że jego wnuczka ma z tego przedmiotu zawsze najlepsze oceny.
Obecnie Wojciech Mijalski jest na emeryturze i robi to, na co kiedyś nie było czasu; praca w ogrodzie, spacery na rowerze, utrzymywanie kontaktów z rodziną i ze znajomymi (także Elwrowcami), internet, podróże, głównie do córki do Kanady".
Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną