mgr inż. Ryszard Fudala


Pracę dyplomową wykonał pod kierunkiem prof. Antoniego Kilińskiego. Bezpośrednio po studiach zatrudnił się we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych ELWRO, specjalizując się w projektowaniu organizacji logicznej jednostek centralnych komputerów.
Ryszard Fudala należy do wybitnych konstruktorów ELWRO; wniósł istotny wkład w dzieło projektowania komputerów: Odra 1204, Odra 1304, Odra 1325, UMJS (Uniwersalna Mikroprogramowana Jednostka Sterująca).
W czasie pracy w ELWRO Ryszard Fudala zajmował się także publikowaniem swoich artykułów, np.:
* "ODRA1325 - ORGANIZACJA LOGICZNA I GŁÓWNE PARAMETRY UŻYTKOWE"
( biuletyn PIAP 1-2/39/40, 1973 )
* "STAN I TENDENCJE SYSTEMÓW O DZIAŁANIU BEZPOŚREDNIM"
( NOT Katowice 78 )
* "SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRAC INŻYNIERSKICH I PROJEKTOWYCH"
Konferencja: Projektowanie Wspomagane Komputerem w Elektronice. Warszawa 1978,
zeszyt 21.
Ryszard Fudala zgłosił kilka projektów racjonalizatorskich, np.:
* TESTER ARYTMOMETRU EMC ODRA 1204 ( WZE/729/68 )
* MINIMALIZACJA UKŁADÓW MASZYNY CYFROWEJ ODRA 1204 ( WZE/874/69 )
* ZINTEGROWANE KANAŁY CZYTNIKA I DZIURKARKI TAŚMY PAPIEROWEJ MASZYNY CYFROWEJ ODRA 1325 ( WZE/959/76 )
Ryszard Fudala otrzymał patent nr 121045, zgłoszony 28.09.1977 z dziedziny struktury procesora p.t. "MIKROPROGRAMOWANA JEDNOSTKA STERUJĄCA". Patent ten umożliwiał łatwe kształtowanie architektury procesora w celu przygotowania całej rodziny urządzeń o zmiennej cenie i mocy obliczeniowej i został wykorzystany w UMJS.
Ryszard Fudala w swojej pracy konstrukcyjnej stosował bardzo szeroko wspomaganie komputerowe. Było to innowacją na terenie ELWRO. Swoimi doświadczeniami w komputerowym wspomaganiu prac konstrukcyjnych starał się zainteresować ogół konstruktorów poprzez referaty wewnętrzne i kontakty dwustronne. Wygłosił też pierwszy w ELWRO referat na temat mikroprocesorów.
Od 1983r zatrudniony w firmie Intron-Elektronik ( a po zmianie nazwy firmy w EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o ) opracowywał wbudowane, mikroprocesorowe systemy czasu rzeczywistego ( w zakresie sprzętu i oprogramowania ) oparte na mikroprocesorach firmy Motorola. Obecnie kieruje pracami działu Badawczo-Rozwojowego.
Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną