mgr inż. Jan Kurilec


Mgr inż. Jan KURILEC urodził się w 1937 r. w Ostrowitem, na Pomorzu. Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1960 r. ( specjalność: automatyka i telemechanika ). Bezpośrednio po studiach zatrudnił się w Zakładach Elektronicznych ELWRO we Wrocławiu, początkowo w wydziale automatyki, a następnie w biurze konstrukcyjnym i rozwojowym.
W ELWRO pracował do końca 1968 r., pełniąc funkcję kierownika sekcji automatyki, był odpowiedzialny za opracowania i wdrożenia do produkcji elektronicznych regulatorów procesów wolnozmiennych typu ERT, a następnie systemu elementów automatyki elektronicznej URS.
Tu Jan Kurilec szlifował wiedzę merytoryczną i umiejętności w zakresie zarządzania.
W okresie pracy zawodowej, w latach 1960 – 1995, Janowi Kurilcowi wielokrotnie zmieniano miejsce zatrudnienia, co było konsekwencją zmian organizacyjnych we wrocławskim przemyśle elektronicznym. Zawsze jednak efektywnie pracował lub kierował pracami badawczo - rozwojowymi w dziedzinie systemów automatyki i pomiarów. Zręcznie i skutecznie bronił tej tematyki, dbając przede wszystkim o wdrożenia, powodując w praktyce wysoką pozycję wrocławskiego przemysłu elektronicznego w zakresie automatyki i aparatury pomiarowej w kraju.
Jan Kurilec należy do grona najskuteczniejszych organizatorów i twórców w dziedzinie elektronicznego sprzętu i systemów automatyzacji w Polsce, szczególnie w odniesieniu do:
1) elektronicznych regulatorów procesów wolnozmiennych typu ERT,
2) systemu elementów automatyki elektronicznej URS,
3) systemu elementów automatyki elektronicznej INTELEKTRAN,
4) przemysłowej, elektronicznej aparatury pomiarowej i sterującej.
Kierując zapleczem naukowo – badawczym, Jan Kurilec zajmował eksponowane stanowiska we wrocławskim przemyśle elektronicznym, między innymi:
1) główny konstruktor urządzeń automatyki ( ZD „Eureka” ),
2) kierownik zakładu automatyki analogowej ( OBR ELMAT ),
3) dyrektor OBR ELWRO ds. automatyzacji i aparatury pomiarowej,
4) zastępca dyrektora ds. technicznych ( Centrum ELWRO ),
5) zastępca kierownika delegatury BHZ ELWRO w Pradze.
Jan Kurilec za swoją działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.:
1) Złotą Odznakę „Zasłużony dla Dolnego Śląska”,
2) Zespołową Nagrodę Państwową II stopnia za „Przygotowanie i wdrożenie do produkcji systemu elementów automatyki INTELEKTRAN”,
3) Złoty Krzyż Zasługi,
4) W roku 1977 Minister Przemysłu Maszynowego przyznał Janowi Kurilcowi tytuł „Specjalisty I stopnia w dziedzinie konstrukcji elementów automatyki”.
W 1995 r. Jan Kurilec przeszedł na emeryturę.
Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną