mgr inż. Bogdan Kasierski


Mgr inż. Bogdan KASIERSKI ukończył Wydział Elektroniki ( specjalność: maszyny matematyczne ) Politechniki Warszawskiej w 1967 r. z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1967 – 1991 pracował we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych ELWRO, pełniąc funkcje konstruktora i kierownika pracowni struktur logicznych jednostek centralnych komputerów ODRA i RIAD oraz urządzeń teletransmisji.
W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji, odbył następujące szkolenia:
1) szkolenie w zakresie architektury komputerów brytyjskiej firmy ICL 1900 w Manchesterze,
2) Szkolenie w zakresie architektury logicznej komputerów IBM 360/370,
3) Szkolenie w zakresie organizacji systemów komputerowych we francuskiej firmie C II w Tuluzie,
4) szkolenie w zakresie IBM AS/400 w Stuttgarcie.
Bogdan Kasierski należy do grona wybitnych konstruktorów komputerów produkowanych w ELWRO.
Rozpoczął od wdrażania do produkcji komputera Odra 1204, następnie pracował przy konstrukcji komputerów Odra 1304, Odra 1325 i Odra 1305. Całkowicie samodzielną pracą Bogdana Kasierskiego było prowadzenie konstrukcji i wdrażanie do produkcji jednostek centralnych komputerów RIAD (R-32 i R-34). W 1976 r. Bogdan Kasierski otrzymuje Nagrodę Państwową ( zespołową ) I stopnia za opracowanie i wdrożenie do produkcji jednostek centralnych komputerów Odra 1325, Odra 1305 i R-32.
Po odejściu z Elwro Bogdan Kasierski pracuje w następujących firmach:
1) REX – Wrocław,
2) WINUEL – Wrocław,
3) PMT – Wrocław,
4) KASMA – Wrocław.
Wszędzie pełni funkcje wymagające wysokich kwalifikacji w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną