mgr inż. Bolesław Szczęśnik


Mgr inż. Bolesław SZCZĘŚNIK urodził się w 1938 r. w Pszczynie, gdzie w 1956 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego.
W 1962 r. ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej ( specjalność: radiotechnika ). Już jako student, w październiku 1961 r., zatrudnił się w Zakładach Elektronicznych ELWRO na wstępnym stażu pracy , w dziale przyrządów elektronicznych.
Od 1965r. do 1968r. uczestniczył w pracach nad przygotowaniem produkcji elementów automatyki URS. Tematyka ta, wraz z zespołem konstrukcyjnym, w 1969 r. zostały przeniesione z ELWRO do ZZEAP ELPO – ZD EUREKA we Wrocławiu.
Cały dalszy ciąg kariery zawodowej Bolesława Szczęśnika związany jest z tematyką elektronicznego sprzętu automatyzacji, a zakres obowiązków zmieniał się od samodzielnych opracowań konstrukcyjnych do stanowiska Z-cy Dyrektora IKSAiP i Z-cy Dyrektora d/s. Rozwoju Zakładu Elektroniki TEL – EKO.
Bolesław Szczęśnik należy do najwybitniejszych konstruktorów urządzeń i systemów automatyki i aparatury pomiarowej. Przez cały okres pracy zawodowej współuczestniczył i kierował opracowaniami i wdrożeniami wyjątkowo dużej liczby tych urządzeń i systemów.
Należy tu wymienić:
1) opracowanie konstrukcji modelu zasilacza stabilizowanego,
2) wdrożenie do produkcji wersji aparatowej URS,
3) opracowanie i uzgodnienie z resortem energetyki warunków technicznych odbioru systemu URS – część centralna,
4) opracowanie koncepcji iskrobezpieczeństwa,
5) opracowanie i wdrożenie do produkcji aparatów iskrobezpiecznych systemu URS,
6) opracowanie i wdrożenie do produkcji dwuprzewodowych przetworników temperatury,
7) opracowanie i wdrożenie do produkcji iskrobezpiecznych separatorów ,
8) adaptacja dokumentacji konstrukcyjnej bloków matematycznych systemu EFTRONIK do wymagań produkcji,
9) opracowanie i wdrożenie do produkcji zasilaczy stabilizowanych systemu EFTRONIK,
10) opracowanie koncepcji iskrobezpieczeństwa systemu EFTRONIK,
11) opracowanie i wdrożenie elektronicznego systemu automatyki analogowej INTELEKTRAN,
12) opracowanie koncepcji iskrobezpieczeństwa systemu INTELEKTRAN,
13) opracowanie modułów iskrobezpiecznych systemu INTELEKTRAN S,
14) opracowanie dwuprzewodowych przetworników pomiarowych temperatury z oddzieleniem galwanicznym,
15) modernizacja wybranych modułów INTELEKTRAN-S po pierwszej eksploatacji w Elektrowni Bełchatów,
16) rozwiązanie problemu iskrobezpiecznych pomiarów dla obiektu chemicznego Greiz – Dolau w NRD,
17) organizowanie badań atestacyjnych w Energopomiarze i KD „BARBARA” GIG,
18) opracowanie katalogu systemu INTELEKTRAN-S,
19) opracowanie i wdrożenie do produkcji zestawu urządzeń iskrobezpiecznych dla systemów URS/KSA, EFTRONIK oraz INTELEKTRAN-S,
20) uzyskanie atestów iskrobezpieczeństwa KD „BARBARA”,
21) homologacja w Instytucie WNIIWE Donieck, dla dostaw aparatury na obiekty hydrorafinacji i reformingu
Bolesław Szczęśnik w okresie swojej pracy zawodowej zajmował następujące stanowiska:
1) laborant, 2) konstruktor, 3) starszy konstruktor, 4) kierownik sekcji konstrukcyjnej, 5) zastępca głównego konstruktora, 6) główny specjalista, 7) kierownik pracowni, 8) zastępca kierownika zakładu automatyki, 8) kierownik zespołu urządzeń automatyki, 9) zastępca dyrektora ds. technicznych, 10) dyrektor ds. rozwoju.
Należy wymienić następujące osiągnięcia i wyróżnienia zawodowe Bolesława Szczęśnika:
1) jest współtwórcą 18 patentów – w większości wdrożonych do produkcji,
2) jest laureatem zespołowej Nagrody Państwowej II stopnia za udział w opracowaniu i wdrożeniu do produkcji elektronicznego systemu urządzeń automatyki analogowej „INTELEKTRAN”,
3) uzyskał specjalizację zawodową inżyniera pierwszego stopnia w zakresie konstrukcji przetworników pomiarowych, nadaną przez Ministra Przemysłu Maszynowego,
4) został wyróżniony Tytułem Mistrza Techniki za wdrożenie do produkcji zestawu urządzeń iskrobezpiecznych,
5) otrzymał wiele wyróżnień i pochwał od dyrektorów placówek, w których pracował.
Wybrane publikacje zawodowe Bolesława Szczęśnika:
1) „Centralna część Krajowego Systemu Automatyki. Projekt wstępny” - Publikacja WZE Elwro 1965 r.,
2) „ Nowe aparaty systemu URS/KSA”. Biuletyn Techniczny „MERA” nr7-8/1971 r.,
3) „Elementy automatyki systemu URS – Trzecia generacja.” Biuletyn Techniczny „MERA” nr 7-8/1972 r.,
4) ”Urządzenia iskrobezpieczne systemu URS produkcji „MERA-ELMAT” na sympozjum MERA-METRONEX na 42 MTP 1973 r. Poznań,
5) „Przetworniki pomiarowe temperatury APU-313, APR-313 dostosowane do współpracy z systemem EFTRONIK”. Biuletyn techniczny „MERA” nr 7/1975 r.,
6) „Przeciwwybuchowe układy automatyki analogowej systemów URS, EFTRONIK, INTELEKTRAN-S”. Publikacja PAK/MERA 13/10-11/78 r.,
7) ”Iskrobezpieczeństwo w elektrycznych instalacjach pomiarowo-regulacyjnych”. Seminarium w IKSAiP we Wrocławiu 03.06.1981,
8) ”Wybrane urządzenia automatyki elektronicznejprodukcji MERA-ELWRO”. Łuck ZSRR- Elektrotermometria 88 – wrzesień 1988 r.,
9) „Przetworniki pomiarowe temperatury produkcji ZE ELWRO i IKSAiP”. Pardubice (CSRS) - Pomiary temperatury w przemyśle. Październik 1989 r.
Bolesław Szczęśnik przechodzi na emeryturę w listopadzie 1996 roku.
Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną