mgr inż. Wojciech Lipko


mgr inż. Wojciech LIPKO studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1964 r. W 1965 r. zatrudnił się w Zakładach Elektronicznych ELWRO.
Pracował tu przez prawie 18 lat. W latach 1965 – 1979 zajmował się wstępną eksploatacją maszyn cyfrowych, był również głównym konstruktorem przedsiębiorstwa ELWRO.
Wojciech Lipko kolejno pracując w biurze rozwojowym ELWRO, OBR ELWRO i w Instytucie IKSAiP, w latach 1965 – 1979, odegrał bardzo ważną rolę zajmując się wstępną eksploatacją nowoopracowanych maszyn cyfrowych i w znacznym stopniu przyczynił się praktycznie do poprawy ich jakości.
Testował zarówno sprzęt jak i oprogramowanie następujących komputerów: ODRA 1003, ODRA 1204, ODRA 1304, ODRA 1305, Odra 1325, procesor transmisji danych ( PTD ) i system sieciowy TELE – JS. Raporty Wojciecha Lipko były analizowane przez konstruktorów i programistów, a wnioski wdrażane do praktyki produkcyjnej.
W tym okresie Wojciech Lipko zajmował następujące stanowiska:
1) inżynier ds. eksploatacji mc,
2) kierownik sekcji eksploatacji mc,
3) kierownik oddziału eksploatacji wstępnej,
4) kierownik sekcji eksploatacji elektronicznych mc w OBR,
5) kierownik zakładu eksploatacji i wdrożeń systemów komputerowych w OBR, a następnie w Instytucie IKSAiP.
Równolegle z prowadzeniem eksploatacji mc, Wojciech Lipko efektywnie działał jako kompetentny wykładowca, a potem kierownik kursów dla użytkowników elwrowskich maszyn cyfrowych.
W roku 1983 Wojciech Lipko odchodzi z Elwro podejmując pracę w Przedsiębiorstwie Polonijno - Zagranicznym Ameprod, Przedsiębiorstwie Polonijno - Zagranicznym Alma Poznań.
Od 16 października 1992 r. do chwili obecnej Wojciech Lipko pracuje w założonej wraz z żoną Krystyną - długoletnią pracownicą Elwro własnej firmie, Hercules Trading SA.
Firma powstała w 1991 roku we Wrocławiu, a obecnie ma swą siedzibę w Poznaniu.
Zapraszam na mój blog


Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną