dr inż. Andrzej Treter


Dr inż. Andrzej TRETER urodził się we Lwowie w 1926 r. W 1951 r. ukończył Wydział Elektryczny ( specjalność: radiotechnika ) Politechniki Wrocławskiej. Po studiach przez rok pracował w Zarządzie Okręgowym Radiofonizacji Kraju we Wrocławiu na stanowisku inżyniera ds. wynalazczości.
W latach 1952-1963 pracował na Politechnice Wrocławskiej, w Katedrze Tech­niki Odbiorczej prof. Wilhelma Rotkiewicza.
W tym okresie ( 1958-61 ) przebywał w Wielkiej Brytanii jako stypendysta British Council i uzyskał tam stopień naukowy Master of Science ( Technology ) na Uniwersytecie Victoria w Manchester oraz odbył trzymiesięczny staż przemysłowy w firmie Marconi Wireless & Telegraph Co., ( Research & Development Dpt., Group of Advanced Research ) w Chelmsford ( Essex ).
W maju 1963 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej.
W latach 1963 – 1990 pracował w Zakładach Elektronicznych ELWRO na następujących stanowiskach:
- zastępca szefa biura rozwojowego,
- kierownik oddziału mikroelektroniki w ZD m.c. Elwro,
- kierownik zakładu technologii rozwojowych w OBR mc,
- kierownik zakładu nowych technik w IKSAiP.
Przedmiotem jego działalności w ELWRO było początkowo zastosowanie komputerów do kierowania i sterowania procesami w przemyśle, a później mikroelektronika cienkowarstwowa i wielowarstwowe obwody drukowane oraz precyzyjna fotolitografia i chemigrafia, związane z tymi dwoma dziedzinami.
Na szczególną uwagę zasługują następujące opracowania Andrzeja Tretera:
1) Cienkowarstwowe układy hybrydowe, stosowane w pamięciach modeli i prototypów komputerów ODRA 1325 i ODRA 1305,
2) Cienkowarstwowe układy rezystorowe,
3) Matryce ustawcze do rdzeni ferrytowych,
4) Wielowarstwowe obwody drukowane,
5) Precyzyjna fotolitografia.
W listopadzie 1990 r. przeszedł na emeryturę. W latach 1993 – 2002 pracował dorywczo, na zasadzie zleceń w Instytucie Łączności, Oddział we Wrocławiu.
Ma 18 publikacji.
Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną