mgr Janina Rudze


Mgr Janina RUDZE ( znana w ELWRO jako Nina Rudze ) ukończyła studia na Wydziale Handlu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki ( obecnie Szkoła Główna Handlowa ) w Warszawie
w 1962 r. Po ukończeniu studiów pracowała w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego - Hurtownia w Chorzowie.
W 1965 r. przeniosła się do Wrocławia i zatrudniła w Zakładach Elektronicznych ELWRO na stanowisku ekonomisty. W pierwszym okresie Jej nauczycielami byli: Teresa Lisik i Andrzej Kaman.
Nina Rudze stopniowo awansowała, obejmując w Elwro kolejno funkcje: kierownika sekcji, kierownika działu ekonomicznego, zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych - głównego księgowego. Tę ostatnią funkcję pełniła od maja 1988 r. przez trzy lata.
Nina Rudze należy do najwybitniejszych ekonomistów ELWRO. Problematyka którą zajmowała się lub kierowała, była szeroka i obejmowała:
1) politykę cenową,
2) efektywność ekonomiczną prac rozwojowych i nowouruchamianych wyrobów,
3) opracowywanie i wdrażanie motywacyjnych systemów wynagradzania,
4) upowszechnianie zasad rachunkowości zarządczej,
5) finanse przedsiębiorstwa.
Celem Jej pracy było zapewnienie efektywności ekonomicznej działalności ELWRO, w tym nowych opracowań i wdrożeń, a myślą przewodnią było: „projektujmy i produkujmy nowocześnie i tanio, eksportujmy opłacalnie”. Opłacalność eksportu była przedmiotem szczególnie wnikliwych analiz sporządzanych pod kierownictwem Niny Rudze.
Warto podkreślić nie tylko wiedzę i umiejętności Niny Rudze, ale także jej wysoki poziom kultury osobistej i duże zdolności przekonywania oraz efektywnego przygotowywania inżynierów do udziału w negocjacjach cenowych. W dużym stopniu zaważyło to na dobrych wynikach eksportowych ELWRO, zarówno w zakresie kompletnych systemów ( np. ODRA 1204, ODRA 1305, System TELE-JS ) jak i bloków funkcjonalnych ( np. pamięci operacyjne ).
Nina Rudze brała udział w pracach wielu zespołów interdyscyplinarnych. Warto tutaj podkreślić kierowanie dwoma zespołami: zespołem d/s analizy wartości oraz zespołem, który opracował zasady organizacyjno-finansowe funkcjonowania wydzielonych w strukturze ELWRO zakładów
( np. Serwis, BHZ, Zakład Automatyki itd. ).
Uczestniczyła także w przygotowywanym przez firmy angielskie ( S.G.Warburg, KPMG ) memorandum informacyjnym w celu prywatyzacji ELWRO. Była to praktyczna lekcja zastosowania zachodnich standardów rachunkowości, analizy ekonomiczno-finansowej i wyceny przedsiębiorstwa.
W maju 1991 r. Nina Rudze odeszła z ELWRO i zaangażowała się w firmie doradczej
ADIN sp. z o.o. jako współwłaściciel i ekspert . Uczestniczyła w pracach dotyczących: restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, sporządzania business planów, wyceny firm, akcji, udziałów, zarządzania innymi firmami w ramach kontraktów menedżerskich oraz pozyskiwania funduszy unijnych.
W styczniu 2009 r. Nina Rudze przeszła na emeryturę, lecz w dalszym ciągu udziela się zawodowo, współpracując z ADIN sp. z o.o.
Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną