mgr Piotr Kremienowski


Mgr Piotr KREMIENOWSKI jeszcze przed ukończeniem matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, w dniu 12 kwietnia 1962 r., podjął pracę w Zakładach Elektronicznych ELWRO w charakterze matematyka programisty. Było to dokładnie rok po starcie Gagarina w kosmos, a więc początek jego pracy w tym dniu - jak dzisiaj żartuje Piotr Kremienowski - miał wymiar symboliczny, oznaczający, że dla niego być może zawodowa przyszłość w ELWRO będzie pomyślna. I tak się rzeczywiście stało.
Piotr Kremienowski należy do wybitnych, bardzo twórczych i niezwykle pracowitych programistów. W ELWRO zaczynał od nauki komputera ODRA 1002, po czym wraz z tą maszyną został delegowany do Centrum Obliczeniowego PAN w Warszawie. Realizował tam zadania stażu naukowego, wykonując różne obliczenia dla potrzeb Centrum. Niedługo po odbyciu stażu, wziął czynny udział w opracowaniu koncepcji oprogramowania dla komputera ODRA 1003, zaś konkretnie opracował nowatorski mechanizm wyprowadzania danych na urządzenia zewnętrzne ( obejmujący: zaprojektowanie funkcji, opracowanie algorytmów i optymalizację programu ). Napisał wiele programów dla maszyn ODRA 1003 i ODRA 1013.
Po zakupie przez ELWRO komputera ZUSE Z23, Piotr Kremienowski opracował dla tej maszyny program „lista płac” dla przedsiębiorstwa; była to w tym czasie w Polsce praca pionierska. Dla komputera ODRA 1103 Piotr Kremienowski opracował język i translator assemblera; kierował również opracowaniem biblioteki oprogramowania dla ODRY 1103. Opracował także wiele programów dla komputera ODRA 1204 - pierwszej polskiej, mikroprogramowanej, zbudowanej na technice statycznej, seryjnie produkowanej w ELWRO maszyny o organizacji równoległej.
Po podpisaniu przez Eugeniusza BILSKIEGO Umowy Software’owej z ICL, Piotr Kremienowski czynnie uczestniczy w szkoleniach w Manchesterze, po czym:
a) uruchamia w ELWRO jednostki centralne ODRA 1304 i ODRA 1305 wraz z urządzeniami zewnętrznymi, ale już pod kontrolą przejmowanego od ICL oprogramowania,
b) od 1972 r., jako kierownik pracowni systemów operacyjnych w OBR ELWRO, praktycznie kieruje adaptacją egzekutorów ICL – owskich dla maszyn ODRA 1304 i ODRA 1305, skrupulatnie opracowując polską wersję dokumentacji eksploatacyjnej i serwisowej; na szczególne wyróżnienie zasługuje praca najistotniejsza: adaptacja dla elwrowskich warunków systemu operacyjnego GEORGE 3 – najlepszego systemu tamtych czasów,
c) przez wiele lat współpracuje z Politechniką Wrocławską i ZETO Wrocław, gdzie – stosując system operacyjny GEORGE 3 – współuczestniczył w uruchamianiu systemu WASC
oraz POLRAX-2.
Po przejęciu przez ELWRO tematu RIAD, Piotr Kremienowski również zajmuje się systemami operacyjnymi dla tych komputerów oraz oprogramowaniem dla systemu TELE – JS.
W 2005 r. Piotr Kremienowski przechodzi na emeryturę.
Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną