mgr inż. Kazimierz Szulc


mgr inż. Kazimierz SZULC urodził się w 1937 r. w Samborze. Po ukończeniu w 1956 r. Technikum Budowy Silników we Wrocławiu, rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w marcu 1962 r. (specjalność: automatyka). W latach 1962 - 1968 pracował w Zakładach Elektronicznych ELWRO uczestnicząc w pracach nad przygotowaniem produkcji elementów automatyki systemu URS. Tematyka ta, wraz z zespołem konstrukcyjnym, w 1969 r. zostały przeniesione z ELWRO do ZZAP ELPO – ZD EUREKA we Wrocławiu.
Cały okres pracy zawodowej Kazimierza Szulca związany jest z tematyką elektronicznego sprzętu automatyzacji, a zakres obowiązków zmieniał się od samodzielnych opracowań konstrukcyjnych do stanowiska zastępcy dyrektora ds. technicznych i generalnych dostaw zakładu automatyki ELWRO.
Kazimierz Szulc należy do najwybitniejszych konstruktorów urządzeń i systemów automatyki.
Przez cały okres pracy zawodowej współuczestniczył lub kierował opracowaniami i wdrożeniami wyjątkowo dużej liczby tematów.
Należy tu wymienić:
1/ Wdrożenie do produkcji wersji aparatowej URS;
2/ Opracowanie i uzgodnienie z resortem energetyki warunków technicznych odbioru systemu
URS – część centralna;
3/ Adaptacja dokumentacji konstrukcyjnej systemu EFTRONIK;
4/ Opracowanie i wdrożenie do produkcji zasilaczy systemu EFTRONIK;
5/ Opracowanie i wdrożenie do produkcji elektronicznego systemu automatyki analogowej INTELEKTRAN;
6/ Organizowanie badań atestacyjnych w ENERGOPOMIARZE;
Kazimierz Szulc w okresie swojej pracy zawodowej zajmował następujące stanowiska:
a/ projektant w pracowni projektów,
b/ konstruktor,
c/ starszy konstruktor,
d/ kierownik sekcji konstrukcyjnej,
e/kierownik pracowni,
f/ kierownik zakładu automatyki,
g/zastępca dyrektora zakładu automatyki ELWRO, a później ELAM.
Należy wymienić następujące osiągnięcia i wyróżnienia zawodowe Kazimierza Szulca:
1/ jest współtwórcą 20 patentów, w większości wdrożonych do produkcji;
2/ jest laureatem nagrody państwowej II-go stopnia za udział w opracowaniu i wdrożeniu do produkcji elektronicznego systemu urządzeń automatyki analogowej „INTELEKTRAN”;
3 /uzyskał specjalizację zawodową pierwszego stopnia w zakresie konstrukcji regulatorów, nadaną przez Ministra Przemysłu Maszynowego;
4/ otrzymał wiele nagród i wyróżnień od dyrektorów placówek, w których pracował.
Wybrane publikacje zawodowe Kazimierza Szulca:
1/ Elementy automatyki systemu URS-III-M, Intelektran (wersja modułowa)- MERA-BIUTETYN nr 10 1975 r.;
2/ Urządzenia systemu Intelektran –S produkcji MERA-ELWRO. Konferencja naukowo-techniczna 1978 r. Wrocław;
3/ Pierwsze doświadczenia z zastosowań systemu INTELEKTRAN-S - konferencja 1976 rok.
Po reorganizacji Zakładu Automatyki ELWRO-ELAM Kazimierz Szulc został zatrudniony w Zakładzie Doświadczalnym Automatyki IASE i zaangażowany w nowatorskiej na terenie Polski tematyce elektrowni wiatrowych.
Kazimierz Szulc w wyniku długotrwałej choroby układu krążenia zmarł w 2005 r.


Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną