mgr inż. Ludwik Górski


mgr inż. Ludwik GÓRSKI ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1967 r. Bezpośrednio po studiach, wypełniając nakaz pracy i za namową Ryszarda Fudali
( też ukończył Politechnikę Warszawską i od niedawna pracował w ELWRO ),
w dniu 01 – 06 - 1967 r. zatrudnił się w WZE ELWRO, początkowo w Zakładzie Doświadczalnym, potem w OBR i IKSAiP, a na koniec w macierzystym Zakładzie; łącznie przepracował w przedsiębiorstwie ELWRO ponad ćwierć wieku.
W pierwszym okresie pracował w dziale technologicznym, a następnie w dziale kontroli jakości, co znakomicie ułatwiło dobre poznanie zakładu, jego możliwości i zależności organizacyjnych. Procentowało to później we wdrażaniu do produkcji nowych opracowań.
Ludwik Górski należy do grona wybitnych konstruktorów urządzeń teleprzetwarzania opracowanych i produkowanych w ELWRO. Prace konstrukcyjne w 1968 r. rozpoczął przy CRC – Centralnym Rejestratorze Cyfrowym ( kontrola i rejestracja kilkudziesięciu parametrów na statku ), a następnie przeszedł do pracy w pracowni urządzeń transmisji danych, kierowanej przez Krzysztofa Konopackiego.
Ludwik Górski opracował tu: adaptery telefoniczne UPD 305 10/1 i 10/3 dla komputera ODRA, pozwalające na podłączanie ( poprzez multiplekser 325 lub kanał znakowy ODRY ) zdalnych stacji UTD-211, produkowanych przez TELETRĘ w Poznaniu, wyposażonych w modem, czytnik i perforator taśmy papierowej. Przed zamknięciem linii ODRY, wspólnie z Krystyną Horeczy, zaprojektował zdalną wsadową stację UPD 305-20 , wyposażoną oprócz czytnika i perforatora taśmy papierowej, w czytnik kart.
W 1975 r. Ludwik Górski został kierownikiem pracowni teleprzetwarzania i prowadził opracowanie PTD – procesora teleprzetwar zania danych EC 8371.01 ( odpowiednik programowy IBM 3705 ), najważniejszego elementu systemu teleprzetwarzania – TELE JS.
PTD wszedł do produkcji w ELWRO w 1979 r. Łagodność wprowadzenia go do produkcji wynikała z dążności do zaadoptowania wielu rozwiązań konstrukcyjnych ( szafa, zasilanie, pamięć ) sprawdzonych już w procesorze komputera R 32. Wyrób zszedł z produkcji w latach 90-tych, będąc najdłużej produkowanym procesorem w ELWRO – około 1000 szt., zapewniając w znacznym stopniu finansowanie zakładu na przełomie lat 80/90. Był w 90% eksportowany i dołączany do wszystkich m.c. JS EMC, a nawet orginalnych Main Frame IBM ( zamiast IBM3705 ) , ze względu na pełną kompatibilność programową.
Ludwik Górski pracując nad opracowaniem PTD brał czynny udział w pracach sekcji specjalistów ds. teleprzetwarzania JS EMC.
W drugiej połowie lat 80 Ludwik Górski ze swoim wypróbowanym zespołem rozpoczął opracowanie kolejnej generacji procesora - PTD-2 ( będącego odpowiednikiem IBM 3725 ). Przyszedł rok 1989, zmiana systemu politycznego, otwarcie granic, a przede wszystkim zmiana filozofii przetwarzania i przesyłania informacji, spowodowały zamknięcie tematu i rozpad pracowni.
Pod koniec listopada 1991 r. Ludwik Górski przeszedł z IKSAiP do ELWRO, które przygotowywało się do podjęcia produkcji cyfrowych central telefonicznych, a następnie od 22-06-1992 r.
do 31-12-1993 r. był pracownikiem spółki Northern Telecom Elwro, która miała dostarczać centrale telefoniczne, a w następnej kolejności uruchomić w ELWRO produkcję ich podzespołów.
Od 16-05-1994 r. Ludwik Górski podjął pracę w Telbanku ( i jego prawnych następcach – EXATELu , Tele-Energo, a obecnie Energo-Tel ) i obecnie - już na emeryturze - dalej zapewnia firmie utrzymanie sieci transmisji danych na Dolnym Śląsku.


Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną