mgr Teodor Mika


Mgr Teodor MIKA ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1960, po czym zatrudnił się we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych ELWRO.
W latach 1964 - 1968 kierował pracownią oprogramowania systemowego w Dziale Rozwojowym Elwro zajmując się oprogramowaniem podstawowym produkowanych w Elwro komputerów ODRA 1003, ODRA 1013 i ODRA 1204
Skład tego oprogramowania był następujący:
1. składnia i semantyka języka JAS ( Język Adresów Symbolicznych ) dla ODRY 1204.
Był to język zbliżony do assemblera.
2. translator języka JAS
3. dokumentacja użytkowa języka i translatora JAS
4. składnia i semantyka języka algorytmicznego autokod MOST 1, a następnie
MOST 2 ( ODRA 1204 )
5. translatory tych języków
6. dokumentacja użytkowa języka i translatora MOST 1 i 2
7. pakiety programów pomocniczych wraz z dokumentacją
8. System Operacyjno - Wykonawczy SOW
9. dokumentacja SOW
W każdym z wymienionych opracowań Teodor Mika był głównym projektodawcą i koordynatorem.
Translatory Języków wraz z Miką opracowywała Lidia Zajchowska.
Koncepcja SOW ( System Operacyjno - Wykonawczy ) - dla ODRY 1204 była indywidualnym sukcesem Teodora Miki, wówczas nowatorskim rozwiązaniem na polskim rynku oprogramowania.
Prace programowe nad SOW wraz z Miką prowadziła Mieczysława Piernikowska.
Programy pomocnicze opracowywała Janina Michocka ( późniejsza żona Teodora Miki ).
Wraz z rozwojem i rozszerzaniem możliwości komputerów Odra, powstawały nowe, rozszerzone wersje w/w oprogramowania.
W tym okresie ELWRO jako jedyny producent mc w RWPG, prowadziło liczne szkolenia swoich użytkowników we Wrocławiu ( dla Rosjan, Czechów, Węgrów ), a także w NRD, Czechosłowacji i innych krajach.
Pracownia T. Miki uczestniczyła w obsłudze komputerów ODRA na licznych wystawach zagranicznych ( np. Intergorgtiechnika Moskwa 1966 ) i krajowych ( Targi Poznańskie ) przyczyniając się do promocji firmy.
W latach Teodor Mika 1971 - 1991 pracował na Politechnice Wrocławskiej w Zakładzie Informatyki.
W połowie lat 70. aktywnie uczestniczył w pionierskich w Polsce pracach na temat sieci komputerowych, w tym współpracy z instytutem w Rocancourt koło Paryża;
instytut ten projektował i budował pierwszą w Europie sieć komputerową CYKLADY.
Teodor Mika umiera w 2003 r.
Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną