mgr Mordka Mietek Rajchman


Mgr Mordka Mietek RAJCHMAN ukończył Liceum Ogólnokształcące w Legnicy w 1963 r.,
a w 1966 r. - Elektroniczne Zakłady Naukowe przy WZE ELWRO.
W 1971 r. otrzymał dyplom ukończenia Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Matematyki
i Fizyki (metody numeryczne).
Pracę zawodową podjął w ELWRO – SERWIS w 1968 r. w dziale serwisu oprogramowania, gdzie przepracował blisko 25 lat. Zajmował tam kolejno następujące stanowiska:
programisty, starszego technologa ds. oprogramowania i specjalisty ds. oprogramowania systemów komputerowych.
Mordka Mietek RAJCHMAN w latach 1975/76 odbył gruntowne przeszkolenie w firmie ICL
w zakresie systemów operacyjnych: egzekutor E6RM, egzekutor EWGN odpowiednio dla wielozadaniowego i wielostanowiskowego Systemu Operacyjnego George 3 i EX2M.
Mordka Mietek RAJCHMAN w ELWRO – SERWIS zrealizował szereg istotnych zadań z punktu widzenia Przedsiębiorstwa:
1) współpracował przy opracowywaniu i wdrażaniu systemu serwisowania oprogramowania tworzonego w ELWRO,
2) pomagał inżynierom w procesie uruchamiania oprogramowania na wszystkich komputerach ODRA produkowanych w ELWRO,
3) brał udział w uruchamianiu zestawów komputerowych (ODRA 1204, ODRA 1304, ODRA 1305, ODRA 1325 i systemów TELE – JS) u użytkowników końcowych w Polsce i zagranicą,
4) był autorem wielu pomysłów racjonalizatorskich w zakresie oprogramowania systemowego i oprogramowania urządzeń zewnętrznych (między innymi dla pamięci dyskowych i monitorów ekranowych),
5) instalował i nadzorował wdrażanie systemów operacyjnych dla komputerów ODRA 1304,
ODRA 1305 i ODRA 1325 wraz z generowaniem systemów operacyjnych dla określonych
zestawów jednostki centralnej i urządzeń peryferyjnych,
6) szkolił użytkowników w zakresie systemów operacyjnych i języków programowania na kursach
w kraju i zagranicą,
7) uczestniczył w krajowych i zagranicznych targach, wystawach i sympozjach, związanych z promocją komputerów ODRA.
Mordka Mietek RAJCHMAN należy do grona wybitnych specjalistów serwisu oprogramowania
w ELWRO.
Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, miedzy innymi został Najlepszym Pracownikiem
Roku 1976 w Mera ELWRO.
Wróć do Zasłużeni dla Elwro


Wróć na stronę główną