Materiały na 40 oraz 60
rocznicę Informatyki Polskiej


W 1948 roku na Uniwersytecie Warszawskim powstała Grupa Aparatów Matematycznych ( GAM )
kierowana przez prof. Henryka Greniewskiego. Był to początek Informatyki Polskiej.mgr inż. Eugeniusz Bilski

o Autorze...mgr inż. Eugeniusz Bilski ukończył studia w 1957r. na Wydziale Łączności PWr. Od 1955r. przez 2 lata pracował jako asystent/starszy asystent w Katedrze Miernictwa Elektronowego PWr.
Przez następne 2 lata pracował w ZR DIORA w dziale aparatury pomiarowej. Od grudnia 1959r. pracuje w dziale aparatury pomiarowej WZE ELWRO.
W latach 1961/1963 kierował zespołem konstrukcyjno-technologicznym uruchamiającym produkcję komputerów UMC-1; był to start Wydziału Montażu Komputerów.
Jako dyrektor techniczny (1966-1971) uczestniczył w negocjacjach i podpisał ze strony ELWRO umowę software'ową z angielską firmą ICL. Umowa ta była podstawą do opracowania i produkcji komputerów Odra 1300.
Od 1971r. pracował w PWr. pełniąc funkcję głównego projektanta systemów abonenckich WASC oraz pilotowej sieci komputerowej MSK. Od 1993r. do dzisiaj jest w PKN przewodniczącym Komitetu Technicznego nr. 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania.


POBIERZ ARTYKUŁ


Uwaga ! Dokument w formacie pdf,
musisz mieć zainstalowany Adobe Reader !
dr inż. Bronisław Piwowar

o Autorze...dr inż. Bronisław PIWOWAR ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w 1962 r. Bezpośrednio po studiach rozpoczyna pracę w ELWRO i odbywa praktykę/szkolenie u prof. Antoniego Kilińskiego w Politechnice Warszawskiej, a następnie uczestniczy w uruchamianiu w ELWRO seryjnej produkcji komputerów UMC 1. Od 1966 r. pracuje w zespole logików projektujących i uruchamiających komputer Odra 1204. W latach 1967 – 69 odbywa szkolenia w firmie ICL (Manchester) w zakresie maszyn ICL serii 1900, będących wzorcem organizacyjnym i programowym komputerów ODRA serii 1300.
Na początku lat 70., jako dyrektor techniczny ELWRO, opracowuje i wdraża strategię równoległej pracy kilku zespołów konstrukcyjnych, co prowadzi do równoczesnej i wieloletniej produkcja komputerów Odra 1325, Odra 1305, R32, procesora telekomunikacyjnego i systemu sieciowego TELE JS.
W latach 1976 – 1979 prowadzi w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej wykłady nt. Organizacja maszyn cyfrowych i sieci komputerowych. W 1981 r. doktoryzuje się. Bronisław Piwowar w 1976 r. otrzymuje Nagrodę Państwową I stopnia w dziedzinie techniki za udział w konstrukcji i technologii wytwarzania procesorów III generacji: Odra 1325, Odra 1305 i R-32.
Od 1982 r., jako dyrektor naczelny Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie, kieruje opracowaniem i wdrożeniem do produkcji m.in. komputerów personalnych Mazovia 1016 i Mazovia 1032 oraz systemu sieciowego TELE SM.
W latach 1994 – 2004 był redaktorem naczelnym i wydawcą miesięcznika NetWorld (Sieci komputerowe i telekomunikacja) w amerykańskim Wydawnictwie IDG Poland w Warszawie.
W 2004 r. przechodzi na emeryturę.

POBIERZ ARTYKUŁ


POBIERZ ZAŁĄCZNIK


Uwaga ! Dokumenty w formacie pdf,
musisz mieć zainstalowany Adobe Reader !
dr inż. Wojciech Nowakowski

o Autorze...dr inż. Wojciech Nowakowski, Instytut Maszyn Matematycznych.
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1968).
W latach 1968-1990 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Podstaw Elektroniki PW.
Od 1990 r. pracownik Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie.
Specjalność: komputerowe systemy pomiarowe oraz systemy DTP. Autor wielu publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz podręczników akademickich.

POBIERZ ARTYKUŁ


Uwaga ! Dokument w formacie pdf,
musisz mieć zainstalowany Adobe Reader !
Wróć na stronę główną

bl.