OBELISK UPAMIĘTNIAJĄCY ELWRO
Uroczystość odsłonięcia obelisku w dniu 17 września 2015 r.AKT ZAŁOŻYCIELSKI
KOMITETU SPOŁECZNEGO UPAMIĘTNIENIA ELWRO
powołanego w dniu 10.02.2015r. we Wrocławiu


§1.

Komitet Społeczny Upamiętnienia ELWRO, zwany dalej „komitetem społecznym", działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§2.

Celem komitetu społecznego jest doprowadzenie do upamiętnienia ELWRO, przedsiębiorstwa, będącego w Polsce w latach 1959-1993 synonimem nowoczesności, wizytówką i znakiem rozpoznawczym Wrocławia, które zasługuje na upamiętnienie za niewątpliwy, znaczący wkład w najnowszą historię Wrocławia.
§3.
.
Formą upamiętnienia, przyjętą przez komitet społeczny, może być :
1) obelisk lub inna forma architektoniczna usytuowana na działce nr 8/11 dr, która jest skwerem przed byłym Domem Rotacyjnym ELWRO
(ul. Ostrowskiego/Grabiszyńska),
2) nazwanie Skwerem ELWRO lub ELWROWSKIM działek nr 8/1 Idr, 8/1 Odr, usytuowanych przed byłym Domem Rotacyjnym ELWRO,
3) inna forma upamiętnienia możliwa do zrealizowania.
§4.
.
Dla zrealizowania celu określonego w § 2 komitet społeczny będzie prowadził sprawy formalne związane z upamiętnieniem ELWRO a także zbiórkę pieniężną poprzez przelewy, wpłaty od osób fizycznych i instytucji na konto bankowe komitetu społecznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z upamiętnieniem ELWRO.
§5.

Informacje o dokonanych przez osoby, instytucje wpłatach, przelewach oraz o wydatkowaniu zgromadzonych środków pieniężnych przez komitet społeczny, zamieszczane będą na witrynie społecznościowej www.elwrowcy.republika.pl.
§6.
.
W skład komitetu społecznego wchodzą członkowie- byli pracownicy ELWRO:
1. Janina Rudze
2. Bogdan Safader
3. Jarosław Kutkowski
4. Adam Urbanek
5. Krzysztof Konopacki
6. Kazimierz Mazurkiewicz
§7.
.
Siedzibą komitetu społecznego jest Wrocław.
§8.
.
Adresem komitetu społecznego do korespondencji jest ul. Podwale 62/Adin,
50-010 Wrocław.
§9.
.
Osobami uprawnionymi do reprezentowania komitetu społecznego są łącznie dwóch członków jak niżej:
1. Janina Rudze,
2. Bogdan Safader,
§10.
.
Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłam/byłem karana/karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
1. Janina Rudze,
2. Bogdan Safader,
3. Jarosław Kutkowski,
4. Adam Urbanek,
5. Krzysztof Konopacki
6. Kazimierz MazurkiewiczWydarzenie upamiętnienia Elwro zostało objęte
Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia
RAFAŁA DUTKIEWICZA


Wpłaty i wydatki


Lista osób, sponsorów (firm, instytucji), które wsparły finansowo projekt upamiętnienia ELWRO


Wpłaty od osób:


W marcu br.

  1.  Bogdan Safader

W kwietniu od 21-go do 30 kwietnia 2015r

  2.  Fajwel Klejn
  3.  Wilhelm Wojsznis
  4.  Mikołaj Karpow
  5.  Witold Podgórski
  6.  Józef Lis
  7.  Dorota M. Kasprowska
  8.  Marian Snowarski
  9.  Ryszard Bardadyn
10.  Ruta Maćkowiak
11.  Paweł Szecówka
12.  Romuald Jakóbiec
13.  Kazimierz Mazurkiewicz
14.  Adam Urbanek
15.  Bożena i Wojciech Rytych
16.  Alicja Chybicka
17.  Andrzej Myszkier
18.  Marta Józefowska
19.  Czesław Leszek Bzduła
20.  Wacław Osękowski
21.  Janina Rudze
22.  Maria Chomiak

W maju od 1-go do 31 maja 2015r

23.  Albina i Jan Borkowski
24.  Alina i Kazimierz Bachmiński
25.  Cezary Tomasz Kotkowiak
26.  Roman Gawlak
27.  Józef Muszyński
28.  Wojciech Stefan Cellary
29.  Genowefa Romaniuk
30.  Zbigniew Salamon
31.  Jan Kurilec
32.  Eugeniusz Bilski
33.  Bogusław Bartoń
34.  Wojciech Jarosz
35.  Maria Grzegorczyk
36.  Jan Markowski
37.  Leszek Tworek
38.  Leon Żak
39.  Jolanta Maria Szablicka-Żak
40.  Barbara i Andrzej Berny
41.  Jerzy Mizia
42.  Halina i Przemysław Kapała
43.  Lech Kalniuk
44.  Grażyna Owoc-Dudarewicz i Alfred Dudarewicz
45.  Andrzej Janusz Zgieb
46.  Janusz Barański
47.  Teresa i Bronisław Piwowar
48.  Zbigniew Kazimierz Pilzek
49.  Maciej Jeśmanowicz
50.  Mirosław Kudła
51.  Krzysztof Jerzy Konopacki
52.  Maria i Piotr Osóbka
53.  Lucjan Górski
54.  Stanisław Kurek

W czerwcu od 1-go do 30 czerwca 2015r

55.  Grażyna i Henryk Matschey
56.  Zofia Gajek
57.  Ireneusz Stanisław Rajter
58.  Jadwiga Wójcik
59.  Władysław Lemiec
60.  Piotr Kremienowski
61.  Magdalena i Piotr Dębski
62.  Ludwik Ignacy Górski
63.  Anna Trypka
64.  Stanisław Jednoróg
65.  Jerzy Stanisław Nowak
66.  Jarosław Kutkowski
67.  Barbara Węgrzyn
68.  Teresa Kaufman
69.  Jerzy Kasprowski
70.  Jan Mazurkiewicz
71.  Roman Albin Kamiński

W lipcu od 1-go do 31 lipca 2015r

72.  Andrzej Kunderak
73.  Helena Finescu
74.  Jadwiga Urszula Raziuk
75.  Zygmunt Wojciechowski
76.  Agnieszka i Tomasz Konopka
77.  Lidia Zajchowska
78.  Jolanta i Henryk Kulesza
79.  Jan Jerzy Adamus
80.  Irena Lindner- Czygrinow i Włodzimierz Czygrinow
81.  Wacław Krzysztof Jakacki
82.  Anonim
83.  Szymon May-Majewski
84.  Krystyna Lasota
85.  Jacek Piotr Rzeźnicki
86.  Michał Ziemowit Przybylski
87.  Jolanta i Leon Adamów
88.  Teresa Dudkowiak
89.  Władysława Dziwak
90.  Piotr Kociatkiewicz
91.  Zbigniew Orkusz
92.  Andrzej Lepszonek
93.  Longin Kula
94.  Andrzej Musielak
95.  Teresa Maria Łanowy

W sierpniu od 1-go do 31 sierpnia 2015r

 96.   Alicja Kuberska
 97.   Zofia Kamińska
 98.   Ewa Pastuszak
 99.   Jan Olejnik
100.  Wacław Jarguliński
101.  Henryk Polarczyk
102.  Irena Urszula Hamerlińska
103.  Wojciech Jerzy Mazij

Razem wpłaty od osób do 31.08.2015:                 19 880,56złWe wrześniu od 1-go do 30 września 2015r

104.  Maria Szymańska
105.  Jan Franciszek Kaczmarz
106.  Janusz Wencius
107.  Aniela i Stanisław Olszewscy
108.  Janina Helena Karoluk
109.  Renata Jaroszewska

Razem wpłaty od osób do 30.09.2015:                 20 760,56złW pażdzierniku i listopadzie 2015r

110.  Leokadia Trębska

Razem wpłaty od osób do 30.11.2015:                 20 860,56złW grudniu od 1-go do 31 grudnia 2015r

111.  Członkowie Komitetu Społecznego Upam. ELWRO

Razem wpłaty od osób do 31.12.2015:                 21 100,56złSponsorzy:


1. Bank Zachodni WBK S.A.

2. Polskie Towarzystwo Informatyczne Zarząd Główny i O/Dolnośląski

3. Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel, Strzegom (wsparcie rzeczowe)

4. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/Dolnośląski

5. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Wrocław

6. MetalERG SP. z o.o. Sp. k., Oława (wsparcie rzeczowe)

7. Zakład Instalacji Elektrycznych Mirosław Walczak, Wrocław

Razem wpłaty od sponsorów do 30.09.2015:      14 000,00 zł


Łącznie wpłaty do 31.12.2015:                           35 100,56 zł


Wydatki:Kwiecień 2015r

1. Opłata za rachunek w „Banku Pocztowym”              2,00zł

Maj 2015r

1. Zwrot wydatków wg. dokumentów                           208,56zł
2. Geocentrum – faktura                                              500,00zł
3. Prowizja bankowa za 2 przelewy                                 2,00zł
4. Opłata za rachunek w „Banku Pocztowym”              2,00zł

Razem wydatki do 31.05.2015r:                             714,56zł


Czerwiec 2015r

1. Zwrot wydatków wg. dokumentów                            134,00zł
2. ARCHIT- projekt – faktura                                   1 845,00zł
3. Prowizja bankowa za 3 przelewy                                 3,00zł
4. Opłata za rachunek w „Banku Pocztowym”              2,00zł

Razem wydatki do 30.06.2015r:                           2 698,56zł


Lipiec 2015r

1. Zwrot wydatków wg. dokumentów                             53,50zł
2. Polska Press Sp. z o.o. – faktura                             385,00zł
3. Prowizja bankowa za 2 przelewy                                2,00zł
4. Opłata za rachunek w „Banku Pocztowym”             2,00zł

Razem wydatki do 31.07.2015r:                           3 141,06zł


Sierpień 2015r

1. Zwrot wydatków wg. dokumentów                           183,12zł
2. BENEFIX – faktura                                                130,00zł
3. Fortis Sp.j.- faktura                                                   83,64zł
4. Fortis Sp.j.- faktura                                                 858,00zł
5. Prowizja bankowa za 4 przelewy                                4,00zł
6. Opłata za rachunek w „Banku Pocztowym”             2,00zł

Razem wydatki do 31.08.2015r:                           4 401,82zł


Wrzesień 2015r

1. Zwrot wydatków wg. dokumentów                           849,24zł
2. Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel - faktura           17 210,00zł
3. Beata Zwolańska-Hołod - faktura                       5 000,00zł
4. Bera Łukasz - faktura                                             450,00zł
5. Zakład Instalacji Elektrycznych - faktura          5 000,00zł
6. M. Ostrowski Sp.j. - faktura                                   600,00zł
7. Prowizja bankowa za 7 przelewów                            7,00zł
8. Opłata za rachunek w "Banku Pocztowym"           2,00zł

Razem wydatki do 30.09.2015r:                           33 520,06zł


Październik i Listopad 2015r

1. Zwrot wydatków wg. dokumentów                        134,66zł
2. Prowizja bankowa za 1 przelew                                1,00zł
3. Opłata za rachunek w "Banku Pocztowym"           4,00zł

Razem wydatki do 30.11.2015r:                           33 659,72zł


Grudzień 2015r i styczeń 2016r

1. Rafał Konopacki- opłata za 10 lat za domenę
„elwro.info.pl” i hosting                                           1 188,84zł
2. TVP O/ Wrocław– faktura                                      246,00zł
3. Prowizja bankowa za 2 przelewy                                2,00zł
4. Opłata za rachunek w „Banku Pocztowym”              4,00zł

Razem wydatki do 07.01.2016r:                          35 100,56zł


Stan środków na dzień 07.01.2016r:                           0,00zł


(dzień zamknięcia rachunku w Banku Pocztowym)UCHWAŁĄ NR XIW255/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 9 lipca 2015 r. skwer na którym znajduje się obelisk otrzymał nazwę

SKWER ELWRO


Wróć na stronę główną