Elwro Serwis - Delegatura Warszawska


Delegatura Warszawska ( MC-3 ) Elwro Serwis była jedną z najważniejszych - jeżeli w ogóle nie najważniejszą placówką zamiejscową Wrocławskich Zakładów Elektronicznych Elwro.
Została utworzona przez pana Ignacego Strembickiego w połowie 1970 r. Obszarem działania delegatury w okresie jej ustabilizowania się był teren dawnych woj. mazowieckiego i białostockiego.
W rzeczywistości zaś specjaliści z Delegatury Warszawskiej byli wykorzystywani do prac uruchomieniowych i serwisowych na terenie całego Kraju oraz za granicą.
Dochodziło do tego szereg zadań natury administracyjnej związanych z reprezentowaniem Elwro w Warszawie, co w warunkach silnie scentralizowanej w tych czasach gospodarki i administracji, stanowiło
spore wezwanie.

Szefami delegatury byli kolejno:

Ignacy Strembicki +,
Stefan Czekałowicz,
Piotr Osóbka,
Witold Karwat +,
Jacek Dubiński,
Józef Tarnowski.

W początkowym okresie delegatura mieściła się w budynku Politechniki Warszawskiej. Z czasem uzyskała własne pomieszczenie przy
ul. Grzybowskiej 6/10. Zakończyła natomiast swoją działalność w zakupionej przez ELWRO willi przy ul. Powstańców Śląskich.
Dodatkowym sympatycznym akcentem działalności Delegatury Warszawskiej jest „dorobienie się” aż czterech małżeństw elwrowskich:
Pani Jolanta Nowińska ( żona Leszka ) pracowała przed zamążpójściem w Elwro Serwis i nosiła nazwisko panieńskie Różycka. Nie było to jednak jedyne małżeństwo elwrowskie. Kolejnymi małżeństwami elwrowskimi byli pani Magdalena Tarnowska ( żona Józefa ) z domu Olton, pani Elżbieta Lipińska ( żona Andrzeja ) z domu Oberg oraz pani Elżbieta Pisarska
( żona Wojciecha Tomaszewskiego ).


ZAŁOGA:
Wymienione tu osoby znajdują się na Wielkiej Liście Pracowników Elwro.

Bąk Paweł
Chlebińska ( Kita ) Barbara
Czekałowicz Stefan
Dembiński Krzysztof
Dubiński Jacek
Dudziak Elżbieta
Duszewski Waldemar
Girys Tadeusz
Górczak Wojciech
Grzechnik Andrzej
Grzegdala ( Kowalczyk ) Maria
Grzegdala Wojciech
Guterman Waldemar +
Hichel Tomasz
Ignatowski Stanisław
Jedyński Marek
Jemioło Piotr
Jeśmanowicz Maciej
Kaluta Wiktor
Kanty Barbara
Karwat Witold +
Kiersz Jerzy
Kolada Teresa
Korbel Piotr
Korzeniewski Franciszek +
Kowalczyk Barbara
Kowalski Krzysztof
Krzyczkowska Krystyna
Kujawska Teresa
Kurek Andrzej
Kutzner Maria
Lachowski Ireneusz
Lenart Paweł
Lewandowski Jan
Lipińska Elżbieta
Lipiński Andrzej
Lipiński Tomasz
Mączyński Jerzy +
Mączyński Tadeusz
Miaskiewicz Henryk
Midzio Adam
Murzynowski Andrzej
Nargiełło Elżbieta
Nicki Tomasz
Nowińska Jolanta
Nowiński Leszek
Oleśniewicz Krzysztof
Opala Marian
Osóbka Piotr
Pisarek Jan
Piwnicki Marek
Przygodzki Leszek
Rafiński Marek
Raszkowski Zbigniew
Sokalski Wojciech
Stec Andrzej
Stopka Jerzy
Strembicki Ignacy +
Suliński Konrad
Tarnowska Magdalena
Tarnowski Józef
Tobiasz ( Dobrzyńska ) Grażyna
Tomaszewski Wojciech
Tondera Jan
Turczyn Eulalia
Wanke Michał
Węglarski Andrzej
Wierzchowski Waldemar
Wiśniewski Konrad
Witkowski Michał
Włodarczyk Gabriela
Żyznowski Krzysztof


Opracowanie: Jacek Dubiński, Wojciech Tomaszewski

Otwarcie Ośrodka Obliczeniowego w Delegaturze Warszawskiej.
Nadesłali panowie Jacek Dubiński i Wojciech Tomaszewski.

Ekipa uruchomieniowa Delegatury Warszawskiej w Korei Płn.
Nadesłali panowie Jacek Dubiński i Wojciech Tomaszewski.Kierownik Delegatury Warszawskiej Piotr Osóbka
Nadesłał p. Piotr Osóbka.


Wróć na stronę główną