Benefis Eugeniusza Bilskiego

W dniu 10 maja 2013 r. w Hotelu im. Jana Pawła II we Wrocławiu odbył się Benefis

Eugeniusza BILSKIEGO
zorganizowany przez

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ( PTI ) Oddział Dolnośląski.

Beneficjentowi wręczono Medal XXX-lecia PTI jako wyraz uhonorowanie niezwykle ważnej działalności Eugeniusza BILSKIEGO przy negocjowaniu, zawieraniu i realizacji Umowy Software'owej z angielską firmą ICL, w wyniku czego Elwro produkowało komputery Odra 1300.


Byłym pracownikom ELWRO, którzy wzięli czynny udział w przygotowaniu i realizacji prezentacji mojej pracy w ELWRO: p. Bronisławowi Piwowarowi, p. Lidii Zajchowskiej, p. Bogdanowi Kasierskiemu i p. Adamowi Urbankowi składam najserdeczniejsze podziękowania.
Dziękuję serdecznie również wszystkim Elwrowianom, którzy uczestniczyli w uroczystości.
A wszystkim byłym pracownikom ELWRO życzę aby wspomnienia z pracy w ELWRO były
trwałym źródłem optymizmu na dalszą drogę życia.
                                                                                   Pozdrawiam serdecznie
                                                                                   Eugeniusz BilskiWięcej zdjęć na www.pti.wroc.pl - www.picasaweb


Wróć na stronę główną